Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Zawierucha Krzysztof 32 259 25 80 kzawierucha@gig.eu
Zborowska Iwona mgr 32 259 22 78 izborowska@gig.eu
Zgórska Aleksandra dr inż. 32 259 24 80 azgorska@gig.eu
Ziemba-Barczyk Alicja mgr inż. 32 259 22 13 aziemba@gig.eu
Zięba Magdalena dr inż. 32 259 21 09 mzieba@gig.eu
Związek Mariusz

+ 48-32-259-2000