Osiągnięcia

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

   

  • “Sprzedaż technologii do przeprowadzania badań skłonności węgla do samozapalenia” dla VINACOMIN – Institute of mining Science and Technology, umowa KNOW – HOW 01/2015/HDCGCN-IMSAT-GIG.
  • "Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni Królowa Luiza z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu " – umowa 335/2014/REOK - ZP/54/MGW/2014.
  • "Wykonanie badań, opinii i ekspertyz z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych” dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2012-2016.
  • "Przeprowadzenie precyzyjnej analizy chromatograficznej gazów w atmosferze kopalnianej dla celów wczesnego wykrywania pożarów oraz ocena stanu zagrożenia pożarowego na bazie tych analiz” dla Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w latach 2012-2016.
  • „Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych w Kompanii Węglowej S.A. w latach 2012-2016.
  • Wykonanie prognoz klimatycznych dla wyrobisk z wentylacją główną i odrębną czeskich kopalń: ČSM, Darkov, Karvina i Paskov.

 2. Ważniejsze projekty:

   

  • Projekt badawczy nr NMP2-LA-2011-280855 I2MINE pt:I2Mine– Technologie i Koncepcje dla Inteligentnej Głębokiej Kopalni Przyszłości.
  • Projekt badawczy nr: SP/K/3/143694/11 pt:„Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny”.
  • Projekt badawczy nr 3396/B/T02/2011/40 pt.: „Modelowanie wymiany ciepła między organizmem górnika a otoczeniem jako podstawa oceny mikroklimatu w gorących wyrobiskach kopalń głębokich”.
  • Projekt badawczy nr 23.23.660.8902/R34 pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.
  • Projekt badawczy nr SP/K/3/143694/11 pt.: „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.” Zadanie nr 3: „Opracowanie4 zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny”.

   

+ 48-32-259-2000