Publikacje

 

 • Rotkegel M., Filipowicz K.: Obudowa portalowa jako zabezpieczenie komory nad zbiornikiem. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1/2016.
 • Lubosik Z, Walentek A.: Przejawy ciśnienia eksploatacyjnego w chodnikach przyścianowych zlokalizowanych na głębokości około 1000 m – badania dołowe. Przegląd Górniczy 3/2016,
 • Prusek S., Płonka M., Walentek A.: Applying the Ground Reaction Curve Concept to the Assessment of Shield Support Performance in Longwall Faces. Arabian Journal of Geosciences 9: 167, 2016,
 • Prusek S., Rajwa S., Wrana A., Krzemień A.: Assessment of roof fall risk in longwall coal mines. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2016,
 • Rajwa S., Prusek S., Walentek A., Płonka M.: Wpływ wybranych czynników na współpracę obudowy zmechanizowanej z górotworem i warunki prowadzenia ściany. Wiadomości Górnicze 10/2015,
 • Prusek S., Walentek A.: Ocena zmian zachodzących w górotworze w bezpośrednim otoczeniu ściany w pobliżu uskoku. Wiadomości Górnicze 12/2015,
 • Prusek S., Rotkegel M., Małecki Ł.: Laboratory tests and numerical modelling of strength-deformation parameters of a shotcrete lining. Engineering Structures, Volume 75, 2014,
 • Rotkegel M.: Wpływ sposobu montażu siatek okładzinowych na ich pracę. Przegląd Górniczy 3/2014,
 • Rotkegel M.: Wpływ kontaktu obudowy z górotworem na rozkład i wielkość naprężeń w odrzwiach. Wybrane problemy eksploatacji pokładów węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń aerologicznych., str. 174-180, praca zbiorowa pod redakcją S. Pruska i J. Cygankiewicza, GIG, Katowice 2014.
 • Rotkegel M.: Odrzwia obudowy ŁPw – projektowanie i wyniki badań. Journal of Sustainable Mining. Issue 1 Volume 12, 2013.
 • Bock S., Drzewiecki J., Szymała J., Wilczok B.: Przegląd aktualnie stosowanych metod wytrzymałosciowych badań obudowy szybów górniczych. Bezpieczeństwo Pracy iOchrona Środowiska w Górnictwie 2(234)/2014.
 • Bock S., Drzewiecki J., Szymała J., Wilczok B.: Wybrane metody badań struktury obudowy betonowej szybów górniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 8(240)/2014.
 • Rotkegel M., Szymała J., Szymczak J., Wilczok B.: Badania stanu technicznego obudowy szybu z wykorzystaniem technik dostępu linowego na przykładzie szybika „Południowego” w KS „Kłodawa” S.A. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1/2016.

+ 48-32-259-2000