Osiągnięcia

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :
  • Badania wytrzymałości tam przeciwwybuchowych, wykonanych ze spoiw mineralno-cementowych produkcji Utex, Minova, DSI Schaum-Chemie, Matbon.
  • Badanie rozwiązań technicznych skuteczności działania zapór przeciwwybuchowych.
  • Badania układów tłumienia wybuchu w chodnikach doświadczalnych KD „Barbara”.
  • Próby technologii szczelinowania pokładu węgla za pomocą ładunków paliwa stałego.
 2. Ważniejsze projekty:
  • HUGE - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru.
  • HUGE 2 - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru, aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa.
  • Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej.
  • EXPRO - Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia.
  • GASDRAIN - opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulację pokładów węgla, celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla.
 3. Zgłoszenie patentowe:
  • Hildebrandt R., Cybulski K., Krause E., Sobala J.: Sposób rozruchu georeaktora podziemnego zgazowania węgla – zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP nr P.411745.

+ 48-32-259-2000