Publikacje

  • Hildebrandt R. (2014): Zastosowanie materiałów pirotechnicznych w procesie podziemnego zgazowania węgla w świetle zgromadzonych doświadczeń. Nowe techniki stosowania materiałów wybuchowych. Praca zbiorowa, red. J. Sobala. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczeństwo robót strzałowych”, wyd. GIG.
  • Cybulski K., Krause E., Hildebrandt R. (2015): Polskie doświadczenia w podziemnym zgazowaniu węgla – sposoby przeprowadzania oraz możliwości wykorzystania w praktyce. Automatyka Elektryka Zakłócenia, vol. 6, nr 2.
  • Hildebrandt R. (2015): Sposób rozruchu georeaktora podziemnego zgazowania węgla. Wiadomości Górnicze, nr 11.
  • Rajwa S., Hildebrandt R., Turek M., Wrana A., Pierszalik R., Krzemień A.: Próba oszacowania zasięgu strefy procesu podziemnego zgazowania węgla w KWK „Wieczorek” w oparciu o badania otoczenia georeaktora , Wiadomości Górnicze.

+ 48-32-259-2000