Osiągnięcia

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :
  • Badania i ocena skuteczności gaszenia metanu i iskier przy działaniu instalacji zraszającej powietrzno – wodnej zabudowanej na ramieniu kombajnu ścianowego przy zastosowaniu powiększonych średnic otworów dysz zraszających na organie. Zleceniodawca: ITG – Komag.
  • Badania i ocena skuteczności gaszenia metanu i iskier przy działaniu instalacji zraszającej powietrzno – wodnej zabudowanej na ramieniu kombajnu ścianowego „Joy”. Zleceniodawca: JOY - GLOBAL.
  • Badania i ocena skuteczności gaszenia metanu i iskier przy działaniu zraszania zewnętrznego i wewnętrznego zabudowanego na ramieniu kombajnu chodnikowego „DOSCO”. Zleceniodawca: FAMUR.
  • Badania i ocena skuteczności gaszenia metanu i iskier przy działaniu zraszania zewnętrznego i wewnętrznego zabudowanego na ramieniu kombajnu chodnikowego KTW-150/1. Zleceniodawca: Kopex Machinery S.A.
  • Badania wybuchowości węglowodorów gazowych i par cieczy palnych w dużej skali.
  • Odziaływanie wybuchu pyłu zbożowego na konstrukcję typowego silosu przeznaczonego do przechowywania zbóż.
 2.  

 3. Ważniejsze projekty:
  • Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach". Zadanie badawcze nr 1 - "Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"-Główny Instytut Górnictwa – Lider Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KGHM Polska Miedź S.A.-dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG-01.09.2011 – 31.08.2012.
  • Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu - MEZAP-Instytut Techniki Górniczej KOMAG – lider Główny Instytut Górnictwa, Kompania Węglowa S.A.-dr inż. Dariusz Prostański – ITG KOMAG, mgr inż. Bogdan Malich - GIG-01.11.2012 - 30.10.2015.
  • Projekt rozwojowy na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich, nr O ROB 0005 01/ID 5/1.
  • Prediction and Mitigation of Methane Explosions Effects for Improved Protection of Mine Infrastructure and Critical Equipment, RFCS Grant No. RFCR-CT-2014-00005, acronym EXPRO.

   

+ 48-32-259-2000