Publikacje

 • Cybulski K., Malich B., Zellner E.: Przegląd zmian przepisów dotyczących zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia w podziemnych zakładach górniczych. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 7(239)2014-7.
 • Cybulski K., Malich B.: Nowa kategoryzacja zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych-R-Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 3(235)/2014-9.
 • Cybulski K., Malich B., Zellner E.: Lutnia wirowa z klapą regulowaną ręcznie w układzie wentylacji kombinowanej. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 5(249)/2015-4.
 • Cybulski K., Malich B., Zellner E.: Nowa kategoryzacja zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia w podziemnych zakładach górniczych-R-Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 2(246)/2015-6.
 • Malich B., Wieczorek A., Raudner W., Tetla M. Metoda oznaczania zawartości wody przemijającej i higroskopijnej w pyłach kopalnianych. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 5(249)/2015-11.
 • Cybulski K, Malich B, Wieczorek A. Zwilżacze jako element pyłowej profilaktyki przeciwwybuchowej w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 12/2015-5.
 • Kabiesz J., Szlązak N., Krause E. Cybulski K., Wierzbicki M., Bukowski P., Wysocka M., Malich B.: Propozycje kategoryzowania naturalnych zagrożeń górniczych. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach - teoria i praktyka. Gliwice, Politechnika Śląska Instytut Eksploatacji Złóż-32.
 • Cybulski K., Malich B.: Zagrożenia pyłowe. Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Katowice, Wydawnictwo GIG-20.
 • Dyduch Z., Toman A., Adamus W.: Measurements of turbulence intensity in the standard 1 m3 vessel, Loss Prev. Proc. Ind., 40, 2016, 180-187.
 • Dyduch Z., Pękalski A.: Methods for more accurate determination of explosion severity parameters, J. Loss Prev. Proc. Ind., 26, 2013, 1002-1007.
 • Dyduch Z., Skjold T.: An assessment of the laminar burning velocity in dust/air mixtures based on a model for dust explosions in closed 20-litre vessels, Proceedings of the 8th Eighth International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions, Yokohama 5-10 September 2010.
 • Dyduch Z., Majcher B.: Ignition of a dust layer by a constant heat flux-heat transport in the layer, J. Loss Prev. Proc. Ind., 19, No. 2-3, 2006.
 • Lebecki K., Dyduch Z., Fibich A., Śliż J.: Ignition of a dust layer by a constant heat flux, J. Loss Prev. Proc. Ind., 16, No. 4, 2003.
 • Dyduch Z.: Prosty model propagacji wybuchu w mieszaninie pył-powietrze, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 3, 2004.
 • Dyduch Z.: Zagrożenie wybuchem pyłu podczas składowania i przetwarzania surowców spożywczych, Ochrona Przeciwpożarowa, 2 (20), 2007.
 • Dyduch Z.: Szacowanie laminarnej szybkości spalania mieszanin pył-powietrze na podstawie pomiarów ciśnienia w komorze sferycznej, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 4, 2009.
 • Dyduch Z.: Specyfika zagrożenia wybuchem pyłów przemysłowych, Powder&Bulk, 4, 2009.
 • Dyduch Z.: Kilka zagadnień związanych z zagrożeniem wybuchem pyłu w instalacjach nawęglania i podawania biomasy, Magazyn Ex, 2012.Process Industries. No. 43. p. 189-197.
 • Krzemień A., RiesgoFernández P., Suárez Sánchez A., Sánchez Lasheras F., 2015: Forecasting European thermal coal spot prices. Journal of SustainableMining. Vol. 14. No. 4. p. 203-210.

+ 48-32-259-2000