Galeria

Sejsmiczność indukowana eksploatacją górniczą w GZW w latach 1980-2015
Model litologiczny opracowany w oprogramowaniu PETREL
Obraz anomalii grawimetrycznych w redukcji Bouguera przed i po wykonaniu prac uzdatniających
Tomografia pasywna – zobrazowanie 3D pola prędkości masywu skalnego
Aparatura georadarowa
Aparatura grawimetryczna
Aparatura sejsmiczna SUMMIT II EX
Mobilna sonda DLM-2000
Przenośne urządzenie do pomiaru gazu

This page is currently under construction. Please check back later.

+ 48-32-259-2000