Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Kłosiński Rafał inż. 32 259 21 58 rklosinski@gig.eu
Kłuciński Dariusz mgr inż. 32 259 26 33 dklucinski@gig.eu
Kobylecka Weronika mgr 32 259 27 58 wkobylecka@gig.eu
Kolczyk Marzena mgr inż. 32 259 25 28 makolczyk@gig.eu
Kolińska Sylwia mgr 32 259 25 55 skolinska@gig.eu
Kołodziej Katarzyna mgr 32 259 22 73 kkolodziej@gig.eu
Kołodziej Robert 32 259 21 74 rkolodziej@gig.eu
Komandera Tomasz mgr 32 259 27 12 tkomandera@gig.eu
Konopa Wojciech mgr inż. 32 259 21 02 wkonopa@gig.eu
Kończak Beata dr inż. 32 259 26 28 bkonczak@gig.eu

+ 48-32-259-2000