Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Kamińska Beata mgr 32 259 25 33 bkaminska@gig.eu
Kapusta Krzysztof dr 32 3246 535 kkapusta@gig.eu
Karabela Klaudia dr 32 259 22 80 kkarabela@gig.eu
Karbownik Marcin dr inż. 32 3246 503 mkarbownik@gig.eu
Kareł Katarzyna mgr 32 259 26 10 gdpr@gig.eu
Karska Maria 32 259 23 81 mkarska@gig.eu
Kasprowski Grzegorz 32 3246 525 gkasprowski@gig.eu
Kędzierski Przemysław dr inż. 32 259 22 37 pkedzierski@gig.eu
Kierepka Waldemar mgr 32 259 24 17 wkierepka@gig.eu
Klupa Agnieszka dr inż. 32 259 21 15 aklupa@gig.eu

+ 48-32-259-2000